+38(0412)43-43-230 800 75-06-17 - гаряча лінія

Житомирський р-н
Територіальна громада Станишівська
Комплекс будівель і споруд №11, будинок 1

+38(0412)43-43-230 800 75-06-17 - гаряча лінія

Житомирський р-н
Територіальна громада Станишівська
Комплекс будівель і споруд №11, будинок 1

Скільки видів логістики існує

Скільки видів логістики існує

Давайте поговорим о видах логистики, какие есть виды и чем они отличаются друг от друга. Об этом в нашей новой статье.

Логістика - це спосіб організації, управління і контролю в пересуванні товарів і інформації з виявленням найбільш раціональних методів і шляхів. Логістика на підприємстві дозволяє зменшити витрати компанії, вибрати найбільш раціональні шляхи доставки вантажів, методи їх зберігання та інші завдання.

Основні логістичні завдання

Основна мета логістики - забезпечення найбільш раціонального пересування товарів, доставки їх до місця призначення з найменшими витратами. Для досягнення основної мети на виробництві необхідно виконання наступних умов:

 • своєчасна доставка потрібних товарів в певний термін;
 • встановлену кількість товарів для доставки;
 • встановлене місце призначення;
 • мінімізація загального рівня витрат на поставку товарів.

Основне завдання логістики - при мінімальних витратах організувати найбільш раціональну поставку товарів, їх зберігання та роботу складів на підприємстві. Завдання можна розподілити таким чином:

 • збір, зберігання і обробка інформації про матеріальне забезпечення логістики;
 • планування і створення матеріальних запасів на підприємстві;
 • установка і організація проміжних складів, зберігання оптової продукції;
 • створення системи, яка повністю відповідає вимогам основного замовника;
 • упаковка продукції по основним вимогам;
 • вибір транспорту для перевезення продукції, договір з перевізниками;
 • складання плану транспортування і її організація;
 • вибір найбільш раціонального маршруту.

Основні види логістики

Можна виділити 5 переважаючих видів логістики:

 • Закупівельна - організація наявності на виробництві основних необхідних матеріалів. Розрізняють традиційний (одноразова поставка товарів) і оперативний (доставка на вимогу) способи;
 • Виробнича - організація повного циклу виробництва товарів і супровід всіх етапів - від пошуку джерела сировини до випуску товару. Головне завдання такої логістики - висока якість продукції, що виробляється при мінімальній вартості;
 • Розподільна - розподіл робочих функцій і цінностей між продавцями продукції і покупцями оптового типу;
 • Транспортна - організація доставки товарів. Головна мета - найбільш оптимальний і швидкий шлях доставки з мінімальними витратами на весь процес;
 • Інформаційна - контроль за раціональністю розподілу інформаційних потоків.

Основні принципи логістики

 • В системі переважають такі такі основні принципи:
 • Системності. Вивчення предмета логістики як з внутрішньої, так і з зовнішнього боку;
 • раціональності. Вибір найбільш оптимальних шляхів доставки - максимальний прибуток при мінімальних витратах;
 • Інтеграції. Всі дії по здійсненню логістики повинні об'єднуватися для досягнення головної мети;
 • Цілісності. Властивості загальної системи логістики повинні збігатися з властивостями її окремих частин. Цей принцип відображає можливість системи цілком і повністю виконувати поставлену функцію - без збоїв;
 • Формальності. Визначення характеристик якості і кількості системи;
 • Ієрархії. Перехід від нижчого рівня до вищого, з повним дотриманням поставленої ієрархії.

Сучасні системи логістики набувають все більш нові і функціональні віяння. Основним завданням кожного з видів логістики є забезпечення раціонального руху товарів при мінімальному рівні витрат. Грамотний логіст - фахівець який може скласти і супроводити весь цей процес до самого кінця.